top of page

Technische informatie.

Hieronder staat gedetailleerdere informatie over de services die wij bieden. Van sommige services wordt de informatie later aangevuld omdat de werkwijze nog niet vaststaat.

Algemene info

Voor alle overgezette media geldt:

Wordt standaard zonder extra kosten via een downloadlink geleverd. De cloud-service die gebruikt wordt is pCloud. De videobestanden zijn dan gratis te downloaden gedurende 60 dagen.


Voor levering op USB-stick wordt er 8 euro per USB-stick gerekend. Op aanvraag kan media ook op DVD, CD of een andere media soort worden overgezet.

Meerdere videobanden

Informatie voor VHS, VHS-C, S-VHS, Video8, Hi8

De videobestanden worden als MP4-bestanden aangeleverd. Deze bestanden gebruiken de volgende codecs: AAC audio en AVC video. De resolutie voor een overgezette VHS is doorgaans om aan nabij 352x288 (helft van PAL resolutie). Er wordt voor andere videobronnen een hogere resolutie verkozen om de videokwaliteit zo hoog mogelijk te houden.

Werkwijze:

Een band wordt in een speler geladen en dan met een Magewell Pro Capture AIO capture card gedigitaliseerd. De opnamesoftware die hiervoor meestal gebruikt wordt is VirtualDub. In VirtualDub wordt een opname gestart met de videocodec Ut Video, en audio in PCM-formaat (beide lossless). Er worden enkele filters toegepast: een deinterlacing filter zodat de analoge bron van 25 geïnterlinieerde beeldlijnen per seconde wordt geconverteerd naar 50 volledige beeldjes per seconde,  eneen denoise en limiter filter op het audiospoor.

Voor VHS, VHS-C en S-VHS wordt een VCR gebruikt met een ingebouwde time base corrector en digital noise reduction.

Na afloop van de analoge videobron wordt de opname stopgezet en wordt de opgeslagen video getrimd totdat er aan het begin en aan het einde van de video geen zwart beeld of ruis meer zichtbaar is.

Daarna wordt de video naar MP4-bestand geconverteerd in VidCoder, hierbij worden gevarieerde instellingen gebruikt.

Informatie voor Dia's

De volgende dia-formaten worden geaccepteerd.

Kleinbeeld: 110, 135, 35, 126 slides in 5x5 cm diaraam/frame

Medium format: 120 slides in 6x4,5 tot 6x12 cm diaraam/frame 

Dia's worden als JPEG-bestand aangeleverd. Er worden mappen gemaakt voor iedere collectie dia's zoals ze fysiek waren ingedeeld.

 

De bestanden worden eerst ingescand als TIFF-bestand, dus met lossles compressie om bij nabewerking geen kwaliteit te verliezen. De scankwaliteit die standaard wordt gebruikt is 16-bit per subpixel (48-bit) met een resolutie van 2500DPI. Dit resulteert in een variërende totale resolutie aangezien het zichtbare formaat van dia's kan verschillen. De diascanner die hiervoor wordt gebruikt is van het type Reflecta Digitdia 7000 en voor medium formaat: Reflecta MediumformatScan MF 5000.

Informatie voor audiocassettes

De overgezette audiocassettes worden standaard als MP3-bestand geleverd.

Werkwijze:

De cassettes worden fysiek gecontroleerd en stof wordt voorzichtig van de buiten- en binnenkant weggeblazen.

Daarna wordt de cassette geladen in een cassettedeck, de A-zijde wordt eerst gedaan. Deze cassettedeck is aangesloten op de microfoon ingang van een geluidskaart op een computer. De cassette wordt eenmaal voorruitgespoeld en weer terug. Op de computer wordt de opnamesoftware Audacity gestart, binnen de applicatie wordt een opname gestart. De play-button van de cassettedeck wordt ingedrukt en de cassette wordt afsgepeeld tot zijde A klaar is. Daarna wordt de B-zijde op de zelfde wijze afgespeeld.

Als de opname van beide zijdes gereed is, worden de opnames binnen Audacity opgeslagen in 32-bit FLOAT PCM WAV-bestanden. Daarna worden de voorkant en achterkant van de cover naar JPEG-bestanden gescand (indien van toepassing). De bestanden worden daarna in Audacity getrimt om alleen de stukken audio die bruikbaar geluid bevatten te behouden, eventueel wordt een ruisfilter toegepast en wordt het piekvolume genormaliseerd naar -1.0dB. Daarna worden de bestanden weer geëxporteerd met dezelfde eigenschappen.

Alle bewerkingen zijn nu klaar, de bestanden worden nu naar zowel een FLAC als MP3-bestand geëxporteerd met dBPowerAmp. Voor MP3 wordt een variabele bitrate aangehouden. Er wordt hier een ReplayGain filter per track toegepast.

Als dit gedaan is worden de tags van het bestand nog bijgewerkt met mp3tag. Hierna worden de bestanden geüpload naar een cloud-service en gedeeld met u.

DV / MiniDV (Digital Video)

De overgezette audiocassettes worden standaard als MP4-bestand geleverd.

Werkwijze:

De cassettes worden fysiek gecontroleerd en stof wordt voorzichtig van de buiten- en binnenkant weggeblazen.

Daarna wordt de cassette geladen in een Sony DSR-11 cassettedeck welke is aangesloten met een FireWire-kabel op een PC met FireWire poort (IEEE 1394).

Op de PC wordt het programma VEGAS Video Capture gestart, er wordt hier gekozen om de geladen cassette niet te splitsen in meerdere secties. De tape wordt eerst volledig vooruitgespoeld. Daarna wordt de opname gestart door in VEGAS Video Capture te kiezen voor terugspoelen en opnemen.

Het verkregen videobestand is van hoge kwaliteit, exact zoals het op de tape staat. Het bestand is echter groot (13GB voor één uur aan video). Daarom wordt het bestand naar een modern videoformaat omgezet: H.264-video en AAC-audio.

Hiervoor wordt het programma VidCoder gebruikt. Er wordt een deinterlacing/decomb filter toegepast (Bob) zodat de geëxporteerde video 50 volledige beeldjes per seconde heeft. Verdere gebruikte instellingen zijn (in de meeste gevallen):

Container format: MP4, Web optimized, Align A/V start

Constant Quality: 20

Audio Codec: AAC (avcodec)

Sample Rate: Same as source

Quality: 3

Sizing: 720x576, Use Anamorphic

Cropping: None

Hierna worden de bestanden geüpload naar een cloud-service en gedeeld met u.

Informatie voor geprinte foto's

€0,35 euro per geprinte foto (normale resolutie, 300 dpi)

€0,45 euro per geprinte foto (hoge resolutie, 600 dpi)

Startprijs foto's digitaliseren (deze prijs wordt ten alle tijde berekend): €10 euro.

 

Formaten:

Alle formaten tot en met A4 formaat (210 × 297 mm)

Als digitale reparatie aan meerdere foto's nodig is wordt dat voor aanvang van de opdracht vermeld, de kosten kunnen hierdoor hoger uitkomen.

 

Standaard worden de gescande foto's als downloadlink geleverd, de fotobestanden zijn dan gratis te downloaden gedurende 60 dagen. Op aanvraag kunnen de foto's ook op USB of DVD geleverd worden. Voor levering op USB-stick wordt er 8 euro per USB-stick gerekend.

Geprinte worden als JPEG-bestand aangeleverd. Er worden mappen gemaakt voor iedere collectie foto's zoals ze fysiek waren ingedeeld.

Werkwijze:

 

De bestanden worden eerst ingescand als TIFF-bestand, dus met lossless compressie om bij nabewerking geen kwaliteit te verliezen. De scankwaliteit die standaard wordt gebruikt is 24-bit van 600DPI. Dit resulteert in een variërende totale resolutie aangezien het  formaat van foto's kan verschillen. De scanner die hiervoor wordt gebruikt is van het type Epson XP-225. Na het inscannen worden de foto's indien nodig nog bewerkt om overgebleven stof en vuil digitaal te verwijderen. Daarna wordt er kleurencorrectie toegepast en worden de bestanden geëxporteerd als JPEG-bestand.

Als foto's met spoed ingescand moeten worden gebruik ik de Reflecta Scanner 3 in 1. De output van dit apparaat is van veel lagere kwaliteit en niet lossless. Maar foto's kunnen hierdoor in veel minder tijd gescand worden.

Image by Dan Gold
Moederbord uit computer

Werkwijze levering op DVD-Video

Als door een klant wordt aangevraagd om een videobestand op DVD te branden, zal dit gebeuren in de standaard DVD-Video formaat. Hierbij wordt zowel DVD+R als DVD-R schijven gebruikt. DVD+R zal niet op elke oudere Dvd-speler werken.

Het op schijf te branden video wordt eerst voorbereid. Dat wil zeggen, als men een VHS-videoband aanlevert, zal deze eerst worden gedigitaliseerd op de werkwijze die eerder op deze pagina beschreven is.

Nadat de videoband volledig is overgezet, worden de bestanden geconverteerd naar het DVD-Video formaat met AVS Video Converter. De kwaliteitskeuze wordt bepaald door de tijdsduur van de video die op de schijf moet komen, het moet immers passen op 4,7GB. Er wordt niet gekozen voor een DVD-menu, alleen op aanvraag van de klant.

Na dit proces wordt de DVD-video op een DVD+R of DVD-R gebrand met een oudere versie van Nero Express. Deze keuze is bewust gemaakt omdat deze versie altijd in het UDF-bestandssysteem brand. AVS Video Converter kiest vaak voor CDFS en CDBurnerXP voor nog een ander formaat. Die laatste 2 formaten zijn niet in enkele Dvd-speler bruikbaar is gebleken. Vandaar de keuze voor verouderde software.

bottom of page