top of page

Ons Privacybeleid

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

 

“DigiAdvies”, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

 

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die DigiAdviesverwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met DigiAdvies, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen, op alle aan DigiAdvies gerelateerde domeinen.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres en andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je betalingsgeschiedenis of surfgedrag.

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

 

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met DigiAdvies, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, ons een bericht stuurt, of bepaalde gegevens invult op deze website

Ook kunnen wij gegevens krijgen van andere partijen, maar alleen wanneer jij die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

 

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

 

Als je contact met ons opneemt of een order plaatst, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om je op de hoogte te kunnen houden. Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je order 7 jaar bewaren.

Direct marketing

Onder de noemer gerechtvaardigd belang (AVG) kan DigiAdvies direct marketing versturen. Dit is bijvoorbeeld een nieuwsbrief of bedankje.  De verwerking hiervan is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van DigiAdvies of onze klanten. Hierin worden het minimale aantal gegevens verzameld en wordt er een belangenafweging gemaakt. Als de privacybelangen van de betrokkene zwaarder wegen, dan kan er bezwaar ingediend worden. Bij bezwaar kan er een verzoek verzonden worden om zich hiervoor uit te schrijven (opt-out). U zult dan geen post of email meer ontvangen voor marketingdoeleinden. Wel worden noodzakelijke berichten nog verwerkt en verzonden, zoals een verzoek tot betaling of een factuur.

Hard Drive Backup
Privacybeleid: Over
bottom of page